Търговски офис

  • Адрес: 1164, гр. София, ул.”Йоан Екзарх” N 63
  • Телефон: 02/963-30-81
  • Email: dobi@dobipress.bg

Управител - Добринка Алексова


Изпълнителен директор - Атанас Алексов


Ръководител разпространение и абонамент - Анна Балабанова


Абонаментен център - Аделина Живкова


Ръководител ръчна продажба - Владимир Станкев


Издателство - Главен редактор - Калин Димитров


Счетоводство


Представителствата в страната на Доби Прес ЕООД


Контактна форма