Абонамент

 
 
 
Апис GDPR Инфо WEB- актуална информация за правната рамка за защита на личните данни

Апис GDPR Инфо WEB- актуална информация за правната рамка за защита на личните данни

електронно издание

12 месеца
384.00 лева

196.34 евро
Абонамент
Апис ВРЕМЕ WEB- информационна система за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

Апис ВРЕМЕ WEB- информационна система за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

електронно издание

12 месеца
412.80 лева

211.06 евро
Абонамент
Апис ГЛОБУС WEB - информационна система за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

Апис ГЛОБУС WEB - информационна система за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

електронно издание

12 месеца
412.80 лева

211.06 евро
Абонамент
Апис ДОСИЕТАТА ЗОП - събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на Обществените поръчки, интернет версия

Апис ДОСИЕТАТА ЗОП - събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на Обществените поръчки, интернет версия

електронно издание

12 месеца
1032.00 лева

527.65 евро
Абонамент
Апис ЕВРО ПРАВО  WEB - интернет версия - за един лиценз

Апис ЕВРО ПРАВО WEB - интернет версия - за един лиценз

електронно издание

12 месеца
477.60 лева

244.19 евро
Абонамент
Апис ЕВРО ФИНАНСИ WEB- информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност

Апис ЕВРО ФИНАНСИ WEB- информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност

електронно издание

12 месеца
411.60 лева

210.45 евро
Абонамент
Апис ЛИЦАТА НА ВЛАСТТА - интернет версия - за един лиценз

Апис ЛИЦАТА НА ВЛАСТТА - интернет версия - за един лиценз

електронно издание

12 месеца
2400.00 лева

1 227.10 евро
Абонамент
Апис МОДУЛ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ - интернет версия - за един лиценз

Апис МОДУЛ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ - интернет версия - за един лиценз

електронно издание

12 месеца
888.00 лева

454.03 евро
Абонамент
Апис ПРАВО WEB-  информационна система за българското законодателството

Апис ПРАВО WEB- информационна система за българското законодателството

електронно издание

12 месеца
525.60 лева

268.74 евро
Абонамент
Апис ПРАКТИКА WEB - съдебна практика и исков процес - съвместно ползване с АПИС ПРАВО

Апис ПРАКТИКА WEB - съдебна практика и исков процес - съвместно ползване с АПИС ПРАВО

електронно издание

12 месеца
394.80 лева

201.86 евро
Абонамент
Апис ПРОЦЕДУРИ WEB - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

Апис ПРОЦЕДУРИ WEB - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

електронно издание

12 месеца
514.80 лева

263.21 евро
Абонамент
Апис РЕГИСТЪР плюс WEB - Информационна система за фирмите и организациите

Апис РЕГИСТЪР плюс WEB - Информационна система за фирмите и организациите

електронно издание

12 месеца
1056.00 лева

539.92 евро
Абонамент
Показване на 1-12 от 16 записа.
*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.