За нас

ДОБИ ПРЕС ЕООД е сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространението на български и чуждестранни периодични печатни издания. Стремим се да предоставяме на своите клиенти на вътрешния пазар, конкурентноспособни продукти и услуги в областта на абонамента, разпространението и издателската дейност, задоволяващи очакванията на клиентите относно качеството и потребностите им.

ДОБИ ПРЕС ЕООД защитава доброто си име, придобивайки сертификат за регистрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. ДОБИ ПРЕС ЕООД е екологично ориентирана фирма, внедрила и прилагащ система за управление по околна среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015.

ДОБИ ПРЕС ЕООД  е пряк член на Българска търговско-промишлена палата от 10.11.2020 г.

Какво Ви предлага ДОБИ ПРЕС?

 • Вашият абонамент, ще бъде коректно разплатен към всички издатели и доставчици. ДОБИ ПРЕС ЕООД е единствената фирма без задължения и просрочия към издателите. Този факт освен, че е “нормален” Ви дава необходимата сигурност на Вас, като наши клиенти.
 • Вашите вестници и списания ще бъдат разделени и опаковани в найлонови опаковки по отдели, с придружителен опис за съдържанието на пакета.
 • Доставката на абонамента се извършва ежедневно не по-късно от 8.30 часа всяка сутрин.
 • Получаване на всички безплатни приложения, подаръци и бонуси от издателя.
 • При констатирани полиграфически дефекти на дадено издание, същото ще бъде подменено за наша сметка.
 • Доставка на пожелано от Вас издание “от утре” /само за градовете, в които Доби прес има изградена куриерска мрежа/.
 • Получавате възможност за реклама на Вашата фирма върху нашите етикети, всеки ден от годината до всички наши клиенти.

Фирмата издава специализирано месечно списание и двуседмичен вестник в областта на счетоводството, финансите и застраховането. Списанието и вестникът носят името "АКТИВ". От началото на 2005 г. започнахме издаването на специализирана литература - книги в областта на счетоводството и трудовото право.

СПИСАНИЕ АКТИВ Счетоводна матрица

 12 ПЪТИ В ГОДИНАТА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 • АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
 • КОМЕНТАРИ ПО МСФО И НСФО
 • БЮЛЕТИН ТРЗ,КОНСУЛТАНТ „АКТИВ”
 • ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 • ИЗЦЯЛО С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

ВЕСТНИК АКТИВ

ДВУСЕДМИЧЕН ВЕСТНИК – 24 ПЪТИ В ГОДИНАТА

 • ИЗЦЯЛО ВЪЗ ОСНОВА НА ЧИТАТЕЛСКИ ПИСМА И ЗАПИТВАНИЯ
 • ПИСМА НА МФ,НАП,НОИ,МТСП,МИТНИЦИ И ДР.
 • ПРЕГЛЕД НА СЧЕТОВОДНИЯ ПЕЧАТ – НИЕ ЧЕТЕМ ВМЕСТО ВАС
 • ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.