Въпроси и отговори
Добави въпрос
mkichukova
В …………………… ЕООД има назначен персонал около 50 човека. За тях, с решение на управителя, често се организират мероприятия, насочени към изграждане на сплотен колектив /тиймбилдинг/. Разходите, свързани с тези мероприятия, са документирани с фактури за: - консумация в ресторанти; - хотелско настаняване; -анимационни прояви, включващи- ди-джей за партита и др. - колективни посещения на спа процедури, козметични услуги, фитнес. Във връзка с изложената информация сте поставили следните въпроси: 1. Какво е данъчното третиране на описаните разходи – социални, представителни или несвързани с дейността. 2. Ако третираме тези разходи като Социални разходи, предоставени в натура по реда на ЗКПО, то дължат ли се осигуровки върху тях?
borisova
Здравейте, имам въпрос за отчитане на документи за командировка в чужбина.Има реализирана командировка в чужбина и приложени билети в полски злоти с дата 08.10.2015г. отчитането на лицето е на дата 06.11.2015г.Въпроса ми е по кой курс да изплатя билетите, по курса на БНБ към датата на закупуване на билета или към датата на отчитане на документа?
MBoyadzhieva
По какъв начин би могъл да се оформи документално стаж на ученик (непълнолетно лице на 17 г.), който стаж е задължителен за учебното заведение. Задължително ли е да се сключи договор за обучение, трудов, граждански или друг тип договор? Как да се оформи, така че да не възникне риск за предприятието от нарушаване на разпоредбите на трудовото и данъчно законодателство? Благодаря предварително!
НОЙКОВ КОНСУЛТИНГ ЕООД
ЕТ е съсобственик на имот заедно със съпругата си. Възнамерява да ползва част от имота за складово помещение, необходимо за извършване на дейността си. За целта ще се наложи да се извършат някои разходи /за окабеляване, собствено отопление и др./. Ще се наложи и закупуване на ДМА. Имотът не се води в активите на ЕТ. Какви възможности има извършените разходи да му се признаят за данъчни цели, както и да ползува данъчен кредит по ЗДДС за тях?
feluch_fb
Имаме проблеми и неясноти с вътреобщностните доставки, за което Ви моля да ми помогнете. Положението е следното : През м. Декември 2011 имаме издадени фактури за продажба на готова продукция / ВОД / към фирма - клиент от Франция. Стоката е фактурирана и изпратена, но все още не е получена от клиента, нямам ЧМР подписано от него нито друго потвърждение , доказващо че стоката е пристигнала и приета, нямам и плащане за нея. Въпросът ми е : трябва ли тези фактури да се включат в дневник продажби за м. Декември 2011 г., или ще се включат в календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем ? Кога всъщност е изискуем данъка ? Същото е положението и през м. Януари - стоката е фактурирана и изпратена, но не е доставена и приета от клиента. Забележка : тъй като не е доставена и приета от клиента , стоката стои на склад в друга фирма във Франция, която е наш собственик - 80 % от капитала ни. Пример : 1.Издадена фактура на 09.12.2011г. и транспортът е започнал на 09.12.2011г., но не е пристигала стоката при клиента и не е приета, нито платена. 2.Издадена фактура на 30.12.2011г. , транспорта е започнал на същата дата, но няма потвърждение за получаване, нито плащане. Кога е станал изискуем данъка и кога трябва да включа тези доставки в дневниците по ДДС . В счетоводството показвам приходите от продажби в м.декември 2011 г. Благодаря Ви предварително !

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв