Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОПЦИЯ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ДАНЪЧНА ЗАГУБА ПО ЗКПО ОТ НАСЛЕДНИК НА ПОЧИНАЛ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ, автор: Иван Минчев, данъчен консултант

    Пренасянето на данъчната загуба в следващите данъчни периоди е регламентирано в разпоредбите на чл. 70 - чл. 74 от Глава единадесета "Прена- сяне на данъчна загуба" на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Предвид посочените разпоредби данъчно задължените лица, които формират данъчна основа по реда на част втора от ЗКПО, имат право да пренасят данъчната загуба. Упражняването на това право е по избор на лицето, като е необходимо да се има предвид, че когато данъчно задълженото лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването й през следващите 5 години след реализирането й.

Брой: 1-2/1.2023

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв