Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ ВОП, КОГАТО СЛЕД ПРЕРАБОТКА, СТОКИТЕ СЕ ТРАНСФЕРИРАТ В РАМКИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРИРАНО ПО ЗДДС ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ДО ТРЕТА СТРАНА, автор: Иван Минчев, данъчен консултант

    На основание чл. 84 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ данъкът при вътреобщностни придобивания /ВОП/ е изискуем от лицето, което извършва придобиването. Съгласно чл. 71, т. 2 от ЗДДС лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит за осъществено ВОП, когато е издало протокол по чл. 117 от ЗДДС, като предвид чл. 73а, ал. 1 от същия закон правото на приспадане на данъчен кредит е налице и когато получателят не е спазил изискванията на чл. 72 и/или доставчикът на стоките не е издал документ, и/или получателят не разполага с документите по чл. 71, т. 2, 4, 5 и 10 от същия закон, ако доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на получателя.

Брой: 16/11.2022

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв