Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРОМЕНИ В ЗДДС ОТ ЮЛИ 2022 Г., автор: Валентина Василева, данъчен консултант

    настоящата статия ще бъдат разгледани измененията и до- пълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), направени със ЗАКОН за изме- нение и допълнение на Закона за дър- жавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИДЗДБРБ 2022 г.) и обна- родвани в ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г. Една част от промените влизат в сила от 01.07.2022 г., но съгласно § 33, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗДБРБ 2022 г. всички изменения в ставките на ДДС влизат в сила 3 дни след обнародването, т.е. от 09.07.2022 г. и това ще бъде отбеля- зано при техния коментар. Промените в ЗДДС са направени с § 25 от ПЗР на ЗИДЗДБРБ 2022 г., като основните изменения са: o Въвеждане на нулева ставка на ДДС за хляб и пшенично брашно. o 9 % ДДС за доставки на природен газ и централно отопление. o 20 % ДДС за бира и вино, когато са част от ресторантьорска или кетъринг услуга

Брой: 11/8.2022

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв