Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ В ХИПОТЕЗАТА НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 7, АЛ. 4 ОТ ЗДДС, автор: Иван Минчев, данъчен консултант

    Преместването на стока между отделни структури на един и същ правен субект представлява вътрешен трансфер на имущество и в общата хипотеза при него липсва прехвърляне на собственост и въз- мездна доставка, която да поражда изискуемост на данък върху добаве- ната стойност. Следва да се има предвид, че член 17, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС) третира като възмездна доставка на стоки прехвърлянето в друга дър- жава членка от данъчно задължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи. "Прех- върлянето в друга държава членка" е дефинирано в същата разпоредба и означава изпращането или превоза на движима материална вещ от или

Брой: 10/7.2022

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв