Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРИЛАГАНЕ НА НУЛЕВА СТАВКА НА ДАНЪКА ПРИ ДОСТАВКА НА УСЛУГИ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ЗДДС, автор: Иван Минчев, данъчен консултант

    Съгласно пар. 1, т. 2 от ДР на Закона за автомобилните превози /ЗАП/ "превоз на пътници" е дейност на лице, което извършва услуги по извършване на превоз на пътници с моторно превозно средство за чужда сметка или срещу заплащане или икономи- ческа облага. На основание пар. 1, т. 1 от ДР на ЗАП "обществен превоз" е превоз, извършван за чужда сметка или срещу заплащане и икономическа облага, който се извършва с моторно превозно средство. По смисъла на пар. 1, т. 14 от ДР на ЗАП "международен превоз" е всеки превоз на товари или пътници, при който се преминава през държавна граница.

Брой: 9/6.2022

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв