Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ПОЛУЧЕНИ ДОСТАВКИ ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ, ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ ЗА КОИТО НАСТЪПВА СЛЕД ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС, автор: Иван Минчев, данъчен консултант

    Условията и редът за упражняване на правото на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл. 68 - чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. На основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка. Съответно условията по отношение правото на приспадане на данъчен кредит са определени с разпоредбата на чл. 69 от ЗДДС.

Брой: 11/8.2021

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв