Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗКПО И ЗДДФЛ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, автор: Иван Минчев, данъчен консултант

    Съгласно чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ ра- ботодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, уста- новени от Министерския съвет или в колективния трудов договор. В тази връзка с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. е приета и обнародвана в ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г. Наредбата за безплатното работно и униформено облекло /НБРУО/, в която са регламентирани условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло.

Брой: 10/7.2021

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73220 лв
1 GBP = 2.31131 лв