Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: Иван Минчев, данъчен експерт

    Съгласно Закона за корпора- тивното подоходно облага- не /ЗКПО/ разходите за ко- мандировки (пътни, дневни, квартирни и други) се третират като разходи за пътуване и престой на физически лица. Признаването за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите лица се извършва съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ЗКПО, където са регла- ментирани две условия, които следва да бъдат изпълнени кумулативно: 1. Пътуването и престоят да са из- вършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице, и 2. Физическите лица, извършили пътуването и престоя, да са в трудови правоотношения с данъчно задъл- женото лице или да са наети от него

Брой: 9/6.2021

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.64383 лв
1 GBP = 2.27992 лв