Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 99, АЛ. 1 ОТ ЗДДС, автор: Иван Минчев, данъчен консултант

    Съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 1 /изм. ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.07.2021 г./ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 100, ал. 1 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Регистрацията по реда на тази правна норма е специална и е само за целите на начисляване на ДДС за вътреобщностно придобиване.

Брой: 1/1.2021

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв