Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПОЛУЧЕНИ ПЕЧАЛБИ И НАГРАДИ ОТ МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ УЧАСТИЯ В ИГРИ, СЪСТЕЗАНИЯ ИЛИ КОНКУРСИ. АСПЕКТИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗДДФЛ, автор: Иван Минчев, данъчен консултант

    Съгласно чл. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Обект на облагане са доходите на местните и чуждестранните физически лица /чл. 2 от ЗДДФЛ/, а съгласно чл. 6 от същия закон местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, т.е. за световния си доход. Съгласно чл. 8, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ от източник в Република България са паричните и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, когато сачислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България. Доходите, които не подлежат на облагане, са изрично посочени в чл. 13, ал. 1 и чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Брой: 15/11.2020

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв