Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО "ПОДОБРЕНИЕ" И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, автор: Евгени Рангелов, магистър по финанси

    С промяната на ЗДДС (обн. ДВ бр. 96/2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) бяха направени съществени изменения на две определенияна "нови сгради" по § 1, т. 5 и на "подобрение" по т. 32 от ДР на закона. Новата редакция на понятието "подобрение" третира понятието в два аспекта: - по отношение на сгради, които са или биха били дълготрайни активи; и - по отношение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сгради. Следва да отбележим, че с направената промяна в дефиницията и обхвата на "нови сгради" са включени и подобренията, след извършването предвидените условия. Тази промяна в нашето законодателство е свързана с разпоредбата на чл. 12, параграф 2 от Директивата и е съобразена с практиката на СЕС (Решение по дело С-326/11 и по дело С-308/16). При извършване на "подобрение" на съществуваща сграда, за целите на облагане с ДДС сградата ще придобие статут на "нова сграда", ако изпълнява условията на дефиницията за "нова сграда" по буква "в" на т. 5 от ДР на ЗДДС. За отбелязване е, че изрично са изброени случаите, свързани с признаването на подобрение на сграда: извършено надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване и/или преустройство.

Брой: 9/6.2020

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59986 лв
1 GBP = 2.26348 лв