Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДДС КАТО ДОПУСТИМ РАЗХОД ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС, автор: Евгени Рангелов, магистър по финанси

    За финансовата рамка 2014-2020 г. страната ни има възможност да усвои огромни за мащабите на икономиката ни средства под формата на безвъзмездна помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Това трябва да става при строго определен ред, при спазване на Европейското законодателство и законите на страната ни в сферата на счетоводното отчитане и третирането на данъка върху добавената стойност (ДДС). Нормативната уредба в това отношение е налице. От 2015 г. цялата уредба по управление на ЕСИФ бе преустроена и обновена, приети бяха нови нормативни актове като Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и редица наредби за верифициране, сертифициране, разплащане и контрол на разходите по проектите. Специално за разходите по проектите бе прието ПМС № 189/2016 г. Указание ДАФ №3 от 23.12.2016 г. През 2018 г. бе приета и специална наредба за финансовите корекции по извършените плащания на безвъзмездна помощ от фондовете на ЕСИФ.

Брой: 9/6.2019

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв