Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ МСФО 16 - ЛИЗИНГ, автор: ДОЦ. Д-Р БОЙКА БРЕЗОЕВА, Д.Е.С., РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

    От 01.01.2019 г. влиза в сила но- вият стандарт МСФО 16 Лизинг, приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) 2017/1986 от 31.10.2017 г. (Официален вестник, бр. L 291 от 09.11.2017 г.), който заменя МСС 17 Лизинг и три свързани с него разяснения. МСФО 16 основно променя счетоводното отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите, като се изисква те да признаят по отношение на всеки лизингов или наемен договор актив с право на ползване и лизингов пасив (задължение по лизинг) с две изключения: (а) лизингови договори със срок не по-голям от 12 месеца, и (б) лизингови договори с лизингови активи с ниска стойност.

Брой: 2/1.2019

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73852 лв
1 GBP = 2.26186 лв