Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ТЕМАТИЧЕН БРОЙ ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И РАЗЧЕТИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ЛИЦАТА, НАЕТИ ПО ТРУДОВИ И ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ автор:Евгени Рангелов

    1. Общи положения на трудовото законодателство С Кодекса на труда /КТ/, приет през 1986 година, се уреждат: -трудовите отношения между работника или служителя и работо-дателя, както и другите отношения, непосредствено свързани с тях; -свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд; -осъществяване на социален диалог между държавата, работ-ниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения. За осъществяване на тези цели е изграден Национален съвет за тристранно сътрудничество, фигурират отраслови, браншови и общински съвети за тристранно сътрудничество. Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации, които да ги представляват и да защитават интересите им. Общите събрания на всички работници и служители в предприятията, както и събранията на пълномощниците решават основните, важните въпроси за колектива по отношение на условията на труд, заплащането, социалните придобивки, квалификация и преквалификация, осигуряване и пр.

Брой: 21/11.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв