Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Право на данъчен кредит за доставки, свързани със семейно имущество. автор:Лиляна Панева

    Един от най- конфликтните въпроси, свързан с коректното прилагане на ЗДДС е безспорно този, свързан с правото за ползване на данъчен кредит от данъчно задължените лица. Правото за ползване на данъчен кредит за доставки, свързани със семейно имущество, е частен случай на проблема за данъчните задължения по ДДС на физически лица. Това обаче не го прави по- незначителен, още повече че се оказва, че между практиката на НАП и съдебната практика по въпроса има съществени различия. По правило според основните принципи за функциониране на ДДС право на данъчен кредит има всяко регистрирано за целите на облагането данъчно задължено лице, което е получател на стоки или услуги, използвани от него за извършване на облагаеми доставки. В тази връзка при придобиването и използването на стоки или услуги в условията на съпружеска съсобственост неизбежно възниква въпрос относно това как да се признае правото на данъчен кредит, в случай, че единият от съпрузите е регистриран за целите на облагането, а другият- не. Какъв трябва да бъде в такъв случай размерът на данъчния кредит, ползван от регистрираният по ЗДДС съпруг- ? от стойността на кредита или да бъде упражнен от него в пълен размер? 1. Становищата на НАП и на Съда В случаите, при които се налага да се определи размера на данъчния кредит, на който имат право данъчно задължените лица за доставки, извършвани със семейна имуществена общност, в практиката си НАП приема, че в качеството си на регистрирано по ЗДДС лице право на данъчен кредит може да бъде упражнено от единия от съпрузите, но само до размера на участието му в съответната семейна общност. В същото време в действащия понастоящем Семеен кодекс липсва правило, определящо дяловете на съпрузите в имуществото, придобито в режим на съмейна имуществена общност. Типичен пример за това как данъчната администрация прилага правилата за уражняване правото на данъчен кредит са доставките, свързани с такава общност, са доставките, които възникват при предоставянето под наем на юридически лица на недвижима съпружеска съсобственост от регистриран по ЗДДС едноличен търговец. В такива случаи данъчната администрация приема, че регистрираният за целите на облагането съпруг има право да ползва ? от данъчния кредит за доставката на наемната услуга.

Брой: 20/10.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв