Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Ред за защита на търговеца в случаите на изнасяне на фирмена тайна.автор:Галина Николова

    Фирмената тайна може да бъде в основата на различни по естеството си гражданскоправни спорове между страните. Най-честите случаи са свързани с изнасянето на поверителна информация, която е важна за фирмата, както и ноу-хау от бивши служители на дадено предприятие, работещи по трудово или по служебно правоотношение, регистриране на дружества от бивши служители със същия или сходен предмет на дейност като на бившия работодател (възложител), както и използването на поверителна информация, която им е станала известна при или по повод изпълнение на задълженията им. В Търговския закон липсва легална дефиниция на понятието фирмена или търговска тайна. Защитата по реда на Закона за защита на конкуренцията е регламентирана в чл. 29, чл. 36 и 37 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Търговецът може да избира дали да защити правата си по административноправен ред по ЗЗК или по гражданскоправен ред, претендирайки вреди от нарушението. Двата начина са независими един от друг и могат да се ползват и паралелно. Съгласно § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗЗК производствена или търговска тайна са факти, информация и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки. Член 37 от ЗЗК регламентира изрично, че се забранява узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика. Забранява се използването или разгласяването на производствена или търговска тайна и когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана.

Брой: 19/10.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв