Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ ПОЛЗВАНИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА СТЕПЕНТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА НЕЗАВИСИМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И КОРЕКЦИИТЕ ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА.автор:Евгени Рангелов

    По правило, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДДС, безвъзмездните дос-тавки на стоки и услуги са извън предметния обхват на закона (де-финицията за безвъзмездни доставки е дадена в § 1, т. 8 от ДР на закона). В закона има обаче текстове, които третират като възмездни определени доставки, за които трябва да се начислява данък, въпреки, че доставките са безвъзмездни. Такива са нормите на чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 от закона. Целта на тези норми е да се гарантира равно третиране между данъчно задълженото лице като краен потребител, когато предоставя безвъзмездно стоки и услуги за свои лични нужди или на своя персонал, от една страна и крайния потребител, който придобива стока или услуга от същия вид.

Брой: 17/9.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67595 лв
1 GBP = 2.18663 лв