Вестник Актив

Брой: 16/8.2017

Основна тема: Корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура.автор:Лиляна Панева

Теми на броя:

Корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура.автор:Лиляна Панева

Съгласно чл.116, ал.1 от ЗДДС погрешно издадените фактури следва да се анулират и на тяхно място да се издадат нови с данни, отговарящи на данните на съответната доставка, на коректния ред за нейното облагане и размера на данъчната й основа. На основание ал. 4 от същия член анулирането се извършва въз основа на протокол, в съставянето на който участват и двете страни по сделката. Понякога в практиката възникват случаи, при които някои от участниците в дадена доставка отказва да съдейства за подписването на такъв протокол и съответно за издаване на нов документ. Такъв например е случаят, при който доставчик издава фактура с начислен ДДС, по която получателят на доставката е ползвал данъчен кредит. Ако впоследствие доставчикът установи, че данъкът по тази доставка е бил неправомерно начислен, за да намали задължението си към бюджета, той ще поиска да анулира документа по реда на чл. 116 от ЗДДС. Тъй като анулирането на погрешно съставения документ ще доведе до намаление на ползвания от получателя данъчен кредит, е възможно той да откаже да участва в процедурата като откаже да подпише подписвания за целта протокол. В този контекст възниква въпросът дали липсата на подпис на получателя в протокола за анулиране прави невъзможно правото на доставчика да коригира неправилно начисления ДДС.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв