Вестник Актив

Брой: 14/7.2017

Основна тема: ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДОСТАВКИ И РАЗЧЕТИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.автор:Евгени Рангелов

Теми на броя:

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДОСТАВКИ И РАЗЧЕТИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.автор:Евгени Рангелов

Взаимоотношенията на предприятията с бюджета са съществена част от отчетната му дейност. Въпросите на данъчната регистрация, начисляването и внасянето на данъците по отделните данъчни закони, периодичното представяне на определена документална отчетност и счетоводното отчитане на данъците и разчетите на предприятието с бюджета изискват подходяща организация, правилно прилагана методология и уредба и спазване на определените срокове. По тези въпроси предприятията имат многогодишен опит, но ежегодно се внасят промени в данъчните закони, променят се процедурни правила и срокове и това задължава предприятията да актуализират и усъвършенстват своята работа в тази насока. Всеки от данъчните закони заслужава подробно и внимателно проучване с оглед прилагане най-подходяща организация за отчитане на съответния данък и периодичната отчетност, свързана с него. Предмет на следващите редове ще бъдат въпросите по документирането и счетоводното отчитане на доставките и разчетите по ЗДДС, без претенции на изчерпателност, тъй като материята има широко приложно поле и много връзки с други сфери на нормативната уредба. За счетоводните записвания ще ползваме сметките от Примерния Национален сметкоплан, което не изключва прилагането на други сметки от индивидуалните сметкопланове на предприятията.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв