Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    КАК СЕ ФОРМИРА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗЯМЯНА (БАРТЕР).автор:Евгени Рангелов

    В последните години замяната на активи (бартер) намери широко приложение, особено в сферата на строителството. Той се оказа подходящ начин за придобиване на урегулирани терени /УПИ/ или право на строеж върху такива терени, необходими за изграждане на нови строежи. От друга страна, той успешно заменя инвестирането на значителни средства, които предприятията не притежават поради периодите на криза и ограничени финансови възможности. Следва да се добави и възможността на предприятия, които са прекратили или съкратили производства и дейности да се освободят от терени и оборудване срещу други машини и съоръжения, които са по-необходими. СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА БАРТЕРА От определението в чл. 222 на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ става ясно, че всъщност бартерът са две доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава в замяна и на купувач на това, което получава при замяната. И двете доставки се отчитат по правилата за продажбата. Предмет на бартер могат да бъдат: недвижими имоти и вещни права върху тях, дълготрайни и краткотрайни активи или услуги. В някои случаи една от страните може да доплаща парични суми за "изравняване" на стойностите по замяната, без това да променя натуралния характер на бартера. В последните години най-често предмети за замяна са урегулирани поземлени терени /УПИ/ и ограничени вещни права върху тях (право на строеж), като срещу тях, в замяна се дават определен брой жилища, офиси, гаражи, магазини, т. е. определена застроена площ от сградите, които се изграждат на тези терени.

Брой: 11/6.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.74099 лв
1 GBP = 2.19244 лв