Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. автор:Аспасия Петкова

    В Държавен вестник бр. 29 от 7.04.2017 г. е публикувано Постановление № 64 от 30.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. Промените в наредбата са във връзка с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2017 г. По-важните промени в наредбата са следните: 1.Промените в чл. 1,ал. 5 са във връзка с кръга на осигурените лица, който е допълнен с младшите следователи, управителите и прокуристите на клоновете на чуждестранни юридически лица. 2.Промените в чл.1, ал. 6 са във връзка с осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. За лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход, осигурителни вноски се внасят върху доход, който не е по-малък от минималната работна заплата за страната. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от КСО през месеца. 3.В чл.1, ал. 8, т. 3 е уточнено, че не се внасят осигурителни вноски върху стойността на безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и на цивилните служители съгласно чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Брой: 8/4.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв