Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    КАК СЛЕДВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ И ОТЧЕТЕ ПРОПОРЦИОНАЛНА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЧАСТ ОТ НЕГО.автор: Евгени Рангелов

    Правилата и изискванията за отчитане на МСС 11 и СС 11 Договори за строителство са хармонизирани в значителна степен, но към международния счетоводен стандарт има специално разяснение КРМСФО 15 Споразумение за изграждане на недвижим имот, което дава правила за третиране и отчитане на дейността по изграждане на недвижими имоти. Според него: -когато купувачът/възложителят на строежа може да оказва влияние за определяне на основни елементи (конструкция, фасада, разпределение и пр.), строежът се изгражда със договор за строителство; в тези случаи се прилага СС 11/МСС 11 и модела "дял на завършено строителство"; -ако не може да оказва такова влияние, налице е изграждане и последваща продажба на готов строителен продукт и приложение намира СС 18/МСС 18 Приходи, т. е. продажба на стока. Освен това, в зависимост от това, чия собственост е терена, на който се изгражда строежа, в практиката се прилага: -извършване на строителна услуга върху терен /УПИ/, собственост на възложителя, респ. върху терен, за който възложителят притежава право на строеж; -изграждане на строеж от строителя/предприемач върху терен /УПИ/, респ. върху учредено на строителя право на строеж при условията на бартер: земя или право на строеж срещу застроена площ от строежа, който строителят ще изгради върху тях и от който ще предостави договорена застроена площ/жилища, офиси, гаражи и пр./. Коментираме тези условия, при които се изгражда един строеж, тъй като те оказват влияние последващо при определяне и отчитане на пропорционална част от разходите за строежа при частична продажба (част от строежа, отделно жилище, офис или гараж). Съгласно чл. 181 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, сделки с право на строеж могат да се извършват само до момента, в който строежът е достигнал етапа "груб строеж". След това правото на строеж е неразделна част от себестойността на строежа и не може да се извършват сделки само с него, а заедно с незавършено строителство или готов строителен продукт. Освен това, не е възможно да се продават части от строежа без пропорционална част от правото на строеж, респ. без идеална част от терена /УПИ/.

Брой: 7/4.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв