Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Отговорността по чл.19 от ДОПК в действие. автор:Лиляна Панева

    Според статистиката на НАП, в резултат на приключилите за първото полугодие на 2016 г. ревизии, на 48 управители и други членове на органи на управление на дружества от цялата страна, са съставени актове за 56 млн. лв. Актовете са заради дългове за данъци и осигурителни вноски на юридическите лица, които те управляват или са управлявали. Ако след съответните административни и евентуално съдебни процедури тези актове бъдат потвърдени, ревизираните лица ще трябва да платят определените им с тях задължения със собствени средства. Задълженията им са последствие от практическото приложение на предвидената в чл. 19 на ДОПК особена отговорност на членовете на орган на управление или управители на дружества за неиздължени данъци и осигурителни вноски на управляваните от тях дружества (ал. 1) или/ и за извършени действия, водещи до намаляване на имуществото на дружествата (ал. 2). Въпросът заслужава голямо внимание, тъй като обхватът на лицата, на които може да бъдат съставени такива актове, бе разширен. В тази връзка припомняме, че по силата на промените в Кодекса (обн. ДВ, бр.105 от 2015) от 01.01.2016 г. освен на управителите и на членовете на управителните органи на дружествата тази отговорност е вменена и на прокуристите, търговските представители, търговските пълномощници, както и на всяко друго упълномощено лице, осъществявало дейност по управление на задължено юридическо лице. Тя ще се прилага в случаите, при които тези лица са извършили предвидените в чл. 19, ал. 1 или /и ал. 2 на ДОПК действия, в резултат на което не са могли или не може да бъдат събрани задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на тези юридически лица.

Брой: 5/3.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв