Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    КРЕДИТНОТО ИЗВЕСТИЕ: ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ. автор:Евгени Рангелов

    Редовно съставените, според изискванията на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагането му /ППЗДДС/ документи са основание за уреждане отношенията на данъчно задълженото лице с бюджета, и главно, за признаване на правото на данъчен кредит. Законът регламентира документите, с които се документират доставките, извършвани от регистрираните лица-фактури и протоколи. Не се допуска коригиране на издадени данъчни документи чрез поправки в тях. Това трябва да стане по специален ред, предвиден в уредбата, а именно: -при изменение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата; -при разваляне на доставка, вкл. при възстановяване на аванс, се издава кредитно известие; -при изменение на данъчната основа на доставка или при разваляне на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол, с реквизитите по чл. 117, ал. 4 от закона; -когато се установи, че данъчните документи са погрешно съставени, и те вече са отразени в данъчните регистри, освен анулиране на документите се съставя и протокол с реквизитите по чл. 116, ал. 4 от закона; -за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия, в които не е начислен данък, въпреки, че е следвало да се начисли данък, както и при случаите, когато е начислен данък, въпреки, че не е следвало да бъде начислен; Тези изисквания намират основание в чл. 115-117 от ЗДДС, в чл. 78-83 от ППЗДДС, в Директива 2006/112/ЕО и Директива 2010/45/ЕС. Предмет на следващите редове е само кредитното известие. То се издава, когато следва да се коригира в посока на намаление данъчната основа на издадена фактура или да се възстанови предоставеният аванс по анулирана сделка, заедно с данъка.

Брой: 4/2.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв