Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Нови моменти в Кодекса за социално осигуряване. автор:Галина Николова

    В Държавен вестник бр. 98/2016 г. бе приет Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване, в сила от 01.01.2017 г. Със същият закон бяха изменени и допълнени Кодексът за социално осигуряване и Кодексът на труда. Бюджета на държавното обществено осигуряване (БДОО) за 2017 г., е разработен в изпълнение на Решение № 56 на Министерски съвет от 2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г. и Указания БЮ № 4 от 2016 г. на Министерството на финансите (МФ) за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за 2017 г. Проектът на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (КБДОО) за 2017 г. е съобразен с основните допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. - приложение № 2 към Решение № 289 на Министерския съвет от 2016 г. и указания на министъра на финансите, посочени в писмо № 33-01-97 от 28 септември 2016 г. на Министерството на финансите във връзка със заключителния етап на бюджетната процедура за 2017 г. В бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. са заложени следните политики по приходите: 1. Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с един процентен пункт - 18,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение - 10,5 за сметка на работодателя и 8,3 за сметка на работника и 13,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,7/6,1. 2. Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 процентни пункта - 60,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 55,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г. 3. Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. За 2017 г. техните размери са, както следва: фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто; фонд "Безработица" - 1,0 на сто; фонд "Трудова злополука и професионална болест"- диференцирано от 0,4 до 1,1 на сто за сметка на работодателя. 4. Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 2,6 на сто за 2017 г. в сравнение с 2016 г. с ефект върху приходите от около 24,3 млн. лв. увеличение. За 2017 г. не са договорени минималните осигурителни доходи, а са запазени нивата от 2016 г. Средното увеличение се дължи на новия размер на минималната работна заплата - 460 лв., заложена в основните параметри на проекта на държавния бюджет за 2017 г. 5. Увеличава се диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г., съответно на 460 лв., 500 лв., 550 лв. и 600 лв. 6. Запазва се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите - 300 лв. 7. Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица - 2 600 лв. 8. За 2017 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Максималният размер на гарантираните вземания е 1 200 лв.

Брой: 3/2.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв