Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА НЕЗАВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.автор:Евгени Рангелов

    След отмяната на Правилника за капиталното строителство /1988 г./ и въвеждането на пазарните отношения, няма нормативен документ, който да регламентира реда за формиране на себестойността на строителното производство и реда за отчитане на незавършеното строително производство в отчета на строителите. Да добавим, че бяха отменени и следните единни цени в строителството /СЕЦ/ и Единните норми за разход на труд /ЕНР/. При това положение ценообразуването в строителството е въпрос на договаряне, а отчитането на разходите в себестойността става по общата схема на "елементите на разходите" (сметките от група 60 Разходи по икономически елементи по Примерния Национален сметкоплан), въпреки, че всички останали разчети в строителството се правят по схемата на строителната калкулация (офертни цени, анализни единични цени, отчитане на изпълнени видове строително-монтажни работи /СМР/ с акт обр. 19, стойностни сметки и генерална сметка на инвестиционния проект и пр.). При тази обстановка, между техническата и счетоводната отчетност на строителното предприятие съществува съществено различие. И то не дава възможност за анализ и вземане на управленски решения, на базата на резултатите от фактическото изпълнение на строежите.

Брой: 2/1.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67595 лв
1 GBP = 2.18663 лв