Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК. автор:Лиляна Панева

    Декларацията по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК се подава в случаи на начисляване/изплащане на доходи на чуждестранни лица (физически и юридически), когато са налице едновременно следните три условия: - начисленият/изплатен доход подлежи на облагане в страната с окончателен данък, респ. данък при източника по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО; - начисленият през годината доход от източник в страната на съответното чуждестранно лице е с общ размер до 500 000 лв. годишно; - платецът на дохода е приложил съответното Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) въз основа на специалната разпоредба на чл. 142 ал. 1от ДОПК, която му позволява сам да взема решение за прилагане на данъчни облекчения съгласно спогодбата без да се допитва до НАП, т.е. въз основа на своя преценка и представените му според изискванията на чл. 136 и чл. 137 от ДОПК документи за нейното прилагане, като е направил: - редуциране на данъчната ставка, прилагана по реда на българското законодателство (например от 10 на сто на 5 на сто), или - пълно освобождаване от данък в България. Подаването на декларацията има за цел да даде възможност на данъчната администрация да прецени доколко платците на доходи, прилагащи самостоятелно префенциални норми на СИДДО, са ги приложили действително привилно, т.е. да се провери дали решението им, че имат право да приложат съответната преференция е законосъобразно или са приложили тези преференции без конкретното СИДДО наистина да им дава тази възможност. Примери: Трябва ли да се подава Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за изплатени доходи на чуждестранни лица при следните обстоятелства: - българска фирма изплаща наем на чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), собственик на недвижим имот в България, като ЧФЛ е гражданин на Швейцария. Българската фирма удържа данък 10% върху сумата на наема и го внася по сметка на НАП;. - собственик на българска фирма е чуждестранно физическо лице, на което изплаща доход по силата на сключен договор за управление и контрол. При осъществяването на управлението и контрола върху дейността на фирмата лицето пребивава в България по- малко от 183 дни в годината. Фирмата удържа и внася 10% данък върху сумата на договореното за целта възнаграждение и го внася по сметка на НАП. Данъкът се декларира с декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Брой: 1/1.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв