Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ЛИПСА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В БРОЙ. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Евгени Рангелов

    Паричните следства, съгласно т. 1 от СС 32 Финансови инструменти, са финансови активи. На това основание се третират като активи, доколкото няма специфични разпоредби за тях. Липсата на парични средства в брой може да се установи при финансова ревизия или във връзка с обир, кражба, злоупотреба, като допълнителен факт при разследване на криминално престъпление и пр. Липсата може да се разглежда от два аспекта: а/в резултат на законови и други действия липсващите парични средства ще се възстановят, изцяло или частично, на предприятието от виновното лице; б/няма вероятност липсващите парични средства да се възста-новят, било защото не може да се установи виновното лице, било защото то няма възможност за това. Обективната преценка за наличие на едната или другата хи-потеза, дава насока за по-нататъшните действия за документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране. Целесъобразно е, при всички случаи, ако безспорно става ясно, че липсата е резултат на незаконни действия (а не на грешка), предприятието да образува преписка и осъществи кореспонденция с органите на МВР. Разбира се, възможни са случаи, при които се постига споразумение с виновните лица да възстановят липсата, особено ако тя е резултат на обикновената търговска дейност и риск. В други случаи се съставя акт за начет на виновното лице и при отказ доброволно да възстанови липсата по начета, се прибягва до съдебен иск. Тези преценки и действия се извършват при участието на юридически съветник и с решението на ръководителя. Предприятието би могло да следва следната примерна схема: а/Първото действие, до изясняване на виновното лице, респ. липсата на такова, е да се изравни касовата наличност със счетоводната отчетност.

Брой: 20/10.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв