Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Трудов и осигурителен стаж.автор: Аспасия Петкова

    Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда (КТ) и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Необходимо е тази разлика да бъде известна на лицата, тъй като тя пряко е свързана с трудовите и осигурителните им права. Трудов стаж по смисъла на КТ е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в КТ или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Разпоредбите на чл. 352, чл. 353 и чл. 354 от КТ регламентират случаите: -при които времето по трудово правоотношение се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил; -на признаване на трудов стаж при недействително трудово правоотношение; -при които времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, се признава за трудов стаж. Трудовият стаж е юридически факт, с настъпването на който възникват определени права на работника или служителя, например правото на ползване на платен годишен отпуск (чл. 155, ал. 2 от КТ), на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата), обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 222, ал. 2 от КТ), обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 222, ал. 3 от КТ), т.е. с този вид стаж е свързано придобиването и упражняването на определени права по трудовото законодателство. Правилното определяне на трудовия стаж има значение за доказване на трудовите и осигурителните права, в това число на правото на основен и допълнителни платени годишни отпуски, на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и други подобни. Осигурителният стаж е едно от условията за отпускане на пенсия на лицата. Той е различен за мъжете и жените, за различните категории труд и за различните видове пенсии. Но при всички случаи осигурителният стаж е необходимо условие, без което лицата няма да имат право на пенсия. Осигурителният стаж е условие и за получаване на парични обезщетения по болест, бременност и раждане, и помощи. Времето, което се зачита за осигурителен стаж, е регламентирано в чл. 9 и чл. 9а от КСО. Осигурителният стаж е от значение за осигурителните права на работника или служителя като осигурено лице, например парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, парични обезщетения за безработица, право на пенсия и др.

Брой: 11/6.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66880 лв
1 GBP = 2.21574 лв