Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ТЕМАТИЧЕН БРОЙ:ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.автор:Евгени Рангелов

    Изграждането на един строеж е сложен и продължителен процес, който изисква сложна организация, осигурено финансиране, квалифициран технически ръководен персонал и, разбира се, познаване и точно прилагане на процедурите по получаване на разрешения, проектиране, строителство и спазване стандартите за качество на материалите, конструкциите и процесите за изпълнение на строително-монтажните работи. В началото трябва да се решат въпросите за терена /УПИ/, върху който ще се изгражда строежа, тъй като доказаната собственост върху него чрез собственост върху земя или право на строеж е условие за последващите разрешения за проектиране и строителство. Освен чрез изграждане на нови строежи практиката прилага и редица други способи за придобиване на недвижими имоти: покупка, бартер, безвъзмездно придобиване, апорт и пр. Всеки от тези способи на придобиване/отчуждаване на недвижим имот има точно формулирани от закона правила и изисквания, които трябва да се спазват, за да се осигури валидност на съответната сделка. В следващото изложение ще направим опит да представим част от прилаганите форми за придобиване/отчуждаване, т. е. сделки с недвижими имоти, с тяхните особености за документиране, правно, счетоводно и данъчно третиране. Ще отбележим, че тези действия не се отнасят само за строителни предприятия, а за всички стопански предприятия, които са потенциални инвеститори при различни форми на осъществяване на сделките с недвижими имоти. 1. Вещни права и вещноправни отношения Вещното право, като система от правни норми, регулира обществени отношения, свързани с присвояването на предмети на природата или на човешкия труд. Това са отношения на собственост върху специфични имуществени блага (вещи). В обществения живот вещните права винаги са имали същест-вено значение, но в последните години, във връзка с развитието на пазарното стопанство, те придобиха значително развитие. Настоящите редове имат за цел да систематизират основните положения и правила за документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране на процесите по осъществяване на сделки с недвижими имоти между предприятията в стопанския оборот. Краткият правен коментар ще допълни и улесни счетоводителите и икономистите за възприемане на същността и изискванията в това отношение. Същинските правни процедури, разбира се, ще се водят и осъществяват от юристи.

Брой: 8/4.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв