Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ПОСТРОЙКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.автор:Евгени Рангелов

    Практика е, особено в сферата на общественото хранене и търговията на дребно, да се придобиват дълготрайни материални активи с временен характер и специфични функции, свързани с общественото хранене (ресторанти, кафенета, сладкарници, закусвални, павилиони за търговия на дребно и пр.) и амбулатнтната търговия. В повечето случаи това са "монтажни павилиони за търговска и обслужваща дейност". Въпросните "обекти" могат да бъдат изградени върху общинска земя, с договор за наем за определен период, или върху собствена на предприятието земя (право на строеж), по реда на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т. е като "преместваеми обекти" за търговска дейност. За изграждане и функциониране на "обекта" са получени всички необходими съгласувания и разрешения от съответната община, респ. нейния главен архитект. Най-често се дава срок за поставяне/монтиране 5 години, след което обектът трябва да бъде демонтиран, а инфраструктурата - възстановена в първоначалния й вид. Безспорно този вид "обекти" са дълготрайни материални активи-по срок на ползване и по стойност. Във връзка с отчитането им и данъчните аспекти възникват следните въпроси: а/към коя категория по чл. 55 от ЗКПО следва да се причислят тези активи, за целите на амортизирането; б/колко години трябва да бъде полезният срок на ползване при положение, че първоначално е даден срок от общината 5 години, но най-често се дава продължение за още 5 години. Точните отговори на тези въпроси са важни, защото те опре-делят начина на отчитане на активите, размера на амортизацията и, в крайна сметка, влиянието им върху данъчното облагане. Да потърсим отговорите в нормите на ЗУТ и ЗКПО, както и в счетоводната уредба относно счетоводното отчитане на активите.

Брой: 6/3.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв