Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Трудово досие на работника или служителя. автор:Аспасия Петкова

    С промените в Кодекса на труда (КТ), обнародвани в ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17. 07. 2015 г. за първи път беше създадена уредба, която изрично задължава работодателя да води трудово досие на работника или служителя. Тя се съдържа в чл. 128б от КТ. Уредбата установява еднакъв ред за събиране, комплектуване и подреждане на документите, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение на всеки работник или служител. Работодателят е задължен да води трудово досие на всеки работник или служител.Това означава, че за всеки отделен работник или служител, с който е сключен трудов договор, трябва на едно място да се съхранява целия набор от документи, свързани с неговото индивидуално трудово правоотношение от възникването, действието, изменението и прекратяването му. Трудовото досие се създава при постъпването му на работа, т.е. след сключването на трудовия договор и началото на неговото изпълнение. В КТ не е предвидено легално определение на понятието "трудово досие". Независимо от това, от нормативните актове в областта на трудовото право и от практиката за тяхното прилагане е безспорно, че работодателят следва да разполага с различни документи, които са свързани с трудовото правоотношение на всеки работник или служител и тези документи следва да се съхраняват в личното му трудово досие. Работодателят е длъжен да изготвя и съхранява тези документи за нуждите на контролните органи, които извършват проверки за спазване на трудовото законодателство, за предоставяне на оригинали или копия от тях на съдебните органи в случай на трудови спорове, както и в други случаи, когато това е необходимо. В КТ не са посочени изрично документите, които следва да бъдат съхранявани в трудовото досие на работника или служителя. Разпоредбата посочва, че в него се съхраняват документите във връзка с: възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Тъй като формулировка на закона е обща, документите, които се съхраняват в трудовото досие, следва да бъдат изведени по тълкувателен път от различни нормативни актове. Документи, които се съхраняват са три групи: -документи във връзка с възникването на трудовото правоотношение; -документи във връзка със съществуването на правоотношението; -документи във връзка с прекратяване на правоотношението.

Брой: 4/2.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв