Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Документиране на търговска отстъпка за целите на ЗДДС. автор:Лиляна Панева

    В търговската практика на много европейски фирми е обичайно да се прави отстъпка от цената при издължаване на дължимата сума за покупката в определен срок. Когато получателят на доставката се възползва от тази възможност, той обикновено получава отстъпката след като правото да се разпорежда със закупената стока вече му е предоставено, т.е. след датата на възникване на данъчното събитие за нейната доставка. Получаването на отстъпката води до промяната в размера на данъчната основа, върху която се определя дължимия ДДС за придобиването на стоката и въпросите, които ни се задават в тази връзка, показват че нейното документиране затруднява някои данъчно задължени лица. Пример: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува стока от дружество, регистрирано по ДДС в Швеция. Стоката е натоварена на превозното средство на 15 юни 2014 г. и на същата дата доставчикът е издал на фирмата фактура без начислено ДДС с бележка в долния десен ъгъл че, ако фактурираната сума се плати в едномесечен срок, на купувача се прави 10 на сто отстъпка от нея. Фирмата е издължила сумата в посочения срок, като е приспаднала стойността на търговската отстъпка, т.е. превела е 90 на сто от сумата, посочена във фактурата. Върху коя от двете стойности следва да се начисли ДДС и следва ли шведското дружество да издаде на фирмата кредитно известие за разликата между тях? Съгласно чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС сумата на търговската отстъпка не се включва в данъчната основа на доставките, ако е получена на датата на възникване на данъчното им събитие, или размерът на основата се намалява, ако отстъпката е получена след това. На практика това означава, че стойността на търговската отстъпка ще бъде или няма да бъде включена в данъчната основа, върху която фирмата -получател на доставката, ще си самоначисли ДДС за ВОП на стоката, в зависимост от това кога е съставен протоколът по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, с който тя документира данъка за придобиването. Следователно в зависимост от това кога е извършено плащането за българската фирма от примера са възможни две хипотези за документиране на получената отстъпка: да плати преди изтичането на срока за начисляване на данъка за придобиването си като състави протокол по чл. 117, ал. 2 от закона с данъчна основа, отчитаща 10 процентното намаление на фактурираната стойност; или да плати след изтичането на този срок като издаде протокол по чл. 117, ал. 2 от закона с данъчна основа фактурираната й стойност и в последствие я коригира чрез издаването на такъв по чл. 117, ал. 4 от закона, който отчита намалението. В случая шведското дружество е издало на фирмата фактура на датата на възникване на данъчното събитие за доставката и по силата на чл. 63, ал. 4 от ЗДДС данъкът за нейното ВОП става изискуем на датата на нейното издаване, т.е. на 15 юни 2014 г. В такъв случай съгласно чл. 117, ал. 3 от закона фирмата е задължена да издаде протокол, с който да си самоначисли данък за придобиването най- късно в 15-дневен срок от тази дата. В случая този срок е до 30 юни 2014 г. и, ако фирмата плати преди неговото изтичане, при съставянето на протокола търговската отстъпка ще е ползвана и е налице основание стойността й да не бъде включена в данъчната основа за изчисляване на данъка за придобиването.

Брой: 3/2.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв