Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Нов пенсионен модел 2016г.автор:Аспасия Петкова

    Законодателните промени, публикувани в ДВ, бр. 61 от 11.08.2015г. целят усъвършенстване на пенсионния модел като се залагат краткосрочни и дългосрочни мерки за стабилизиране на финансовата устойчивост на пенсионната система и политики за подобряване адекватността на размерите на пенсиите. В обхвата на осигурителните фондове се добавя фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" за рисковете инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, който е подобен на фонд "Пенсии", но ще е само за работещите в сектор "Отбрана и Сигурност". Средствата по фонда ще се изразходват само за изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и добавките към тях, както и за осъвременяване на пенсиите за работещите в сектор "Отбрана и Сигурност". Размерът на осигурителната вноска за този фонд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. е 40,8 на сто, а за лицата, родени след 31 декември 1959 г. е 35,8 на сто. Работниците и служителите, родени след 31 декември 1959 г. подлежат на задължително осигуряване в Универсален пенсионен фонд (УПФ), което им дава право на пожизнена пенсия, която се изплаща към пенсията за осигурителен стаж и възраст.Вноските се превеждат ежемесечно по индивидуалната партида на лицата. Осигурените лица могат да пренасочат пенсионните си осигурителни вноски от УПФ във фонд "Пенсии" на ДОО многократно, но не по-често от период от една година и не по-късно от 5 години преди възрастта за пенсиониране на работещите при условията на трета категория труд и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата, на които към 1 януари 2016 г. остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта за пенсиониране при трета категория труд могат до края на 2016 г. еднократно да прехвърлят осигуряването си от УПФ във фонд "Пенсии" или фонд "Пенсии на лицата по чл. 69". Съгласно чл. 137, ал. 3 КСО, осигурените лица участват в УПФ чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. За лицата, които не са избрали УПФ се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове. При осигуряване в УПФ, това дава право на еднократно изплащане до 50% от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата, в случай на трайно намалена работоспособност над 89,99%. Същото се отнася и при осигуряване в професионален пенсионен фонд.

Брой: 2/1.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв