Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ТЕМАТИЧЕН БРОЙ: ПЕНСИИ. автор :Аспасия Петкова

    Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, който урежда пенсионното осигуряване. По силата на неговите разпоредби и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, се отпускат пенсиите, свързани и несвързани с трудова дейност. Пенсията е периодично парично плащане, което се придобива при наличие на определени от закона предпоставки, които са различни в зависимост от нейния вид. Пенсиите се делят на две основни групи: 1. Пенсии за трудова дейност: а) пенсии за осигурителен стаж и възраст; б) пенсии за осигурителен стаж; в) пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест; г) наследствени пенсии. 2. Пенсии, несвързани с трудова дейност: а) пенсии за военна инвалидност; б) пенсии за гражданска инвалидност; в) социални пенсии за старост; г) социални пенсии за инвалидност; д) пенсии за особени заслуги към държавата и нацията; е) персонални пенсии. Пенсиите са лични и наследствени според това, дали правото на пенсия и получаването й се упражнява лично от лицето, или осигуреното лице е починало и с това е лишило членовете на семейството си от доходи. Лични са пенсиите за осигурителен стаж и възраст; за осигурителен стаж; за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест; за военна инвалидност; за гражданска инвалидност; за особена заслуга към държавата и нацията; социална пенсия за старост; социална пенсия за инвалидност и персоналните пенсии. Наследствени са пенсиите, които получават лицата, от починалия осигурен, който ги е издържал приживе. Всички лични пенсии, с изключение на социалните пенсии за старост и социалните пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги към държавата и нацията и персоналните пенсии могат да се наследяват. Трудови са пенсиите, чиито размер се определя от осигурителния доход и осигурителните вноски. В ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ( КСО ), в сила от 01.01.2016 г., с изключение на някои разпоредби, които влизат в сила от 2015 г.

Брой: 20/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв