Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ТЕМАТИЧЕН БРОЙ ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2015 ГОДИНА. автор: Евгени Рангелов

    По отношение на строителното предприятие, като търговско предприятие, са в сила всички общи изисквания за съставяне на годишния финансов отчет, регламентирани със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Но наред с общите правила и изисквания, строителното предприятие извършва редица специфични действия и записвания, характерни за строителното производство, както в процеса на подготовка на приключването, така и в самото годишно счетоводно приключване. Познаването и прилагането на тези специфични правила и изисквания е гаранция, че годишният отчет на строителното предприятие ще представи вярно и честно имуществото и финансовото състояние на същото. И тъй като общите правила и изисквания са позната, рутинна дейност, предмет на следващите редове ще бъдат предимно специфичните действия и счетоводни записвания, които накратко ще означим като "акценти" на годишното счетоводно приключване. ЧАСТ ПЪРВА Акценти на годишното счетоводно приключване 1. Особености на годишната инвентаризация на строителното предприятие Строителното предприятие прилага общите изисквания на чл. 22 от Закона за счетоводството и утвърдените от ръководството "Вътрешни правила за инвентаризация", които трябва да съдържат конкретни решения за характерните и специфични за строителството активи, а именно: а/как да се извърши, документира и отчете инвентаризацията на изписаните на разход, но невложени и налични на строителните обекти към 31 декември материали и конструкции; б/как да се инвентаризират и отчетат специфичните активи, използвани в строителния процес; в/как да се документира и отчете при инвентаризацията незавършеното строително производство. Акцентираме на тези активи, характерни за строителното производство, тъй като неточното, неправилното и недобросъвестното извършване на тяхната годишна инвентаризация създава условия за "деформиране" на финансовия резултат, а оттам-неточно данъчно об-лагане за годината. а/Документиране и отчитане на инвентаризацията на изписани на разход, но невложени и налични на строежите на 31 декември материали, суровини и конструкции Строителното производство ползва голям брой/номенклатура суровини, материали и конструкции. Значителна част от тях са "обемни материали" (използваме условно понятието), т. е. имат значителен физически обем и затова доставката се извършва от източника на строежа, без междинен склад, за да се избегнат голямите разходи за товарене, разтоварване и превоз. Такива "обемни материали" са: пясък, чакъл, тухли, негасена вар, керемиди, панели, стоманобетонни и метални конструкции, дограма и пр. Тези материали, при доставката им на строежа, са съпроводени от транспортен документ, който след оформянето им отива в счетоводството и съответните материали се изписват веднага на разход. Практиката показва, че част от тези "обемни материали", които са изписани на разход при доставката им на строежа, не са вложени в производството и на 31 декември са налични на строежите.

Брой: 18/9.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.74099 лв
1 GBP = 2.19244 лв