Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство. автор: Аспасия Петкова

    В Държавен вестник бр. 48 от 27 юни 2015 г. е публикуван ЗИД на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), а в ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г. са публикувани промените в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване,Закона за здравното осигуряване, Закона за насърчаване на заетостта,Закона за държавния служител и Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а от КТ пред Инспекцията по труда. I.Промените в Закона за здравното осигуряване, публикувани в ДВ, бл. 48 са в сила от 01.01.2016 г. 1. След 1 януари 2016 г. прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега - три години. Това е промяната в чл. 109, ал. 1 от ЗЗО. Това означава, че до тази дата няма да се прекъсват здравноосигурителните права на лицата, които през последните 36 месеца не са внесли до 3 месечни осигурителни вноски. Когато невнесените здравноосигурителни вноски станат 4 на брой, тогава ще се прекъснат здравноосигурителните им права и ще трябва да заплащат медицинските услуги. Така например, ако човек, който сам внася вноските си за здраве и е с прекъснати здравноосигурителни права (не е заплатил повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца) пожелае през август 2015 г. да ги възстанови, трябва да плати всички дължими осигурителни вноски за периода от 01.07.2012 г. - 30.06.2015 г. (36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ). В случай, че той желае да възстанови здравноосигурителните си права през февруари 2016 г., ще трябва да плати вноските за периода от 01.01.2011 г. - 31.12.2015 г. (60 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ). Това се отнася за лицата, които сами за своя сметка внасят здравноосигурителните си вноски- самоосигуряващи се лица, безработни и други. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от осигурителни права. До края на 2015 г. правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски за период от 36 месеца, а от началото на 2016 г. - за период от 60 месеца. Всеки може да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да провери периодите, за които липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравноосигурителния статус може да се направи на телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП може автоматично да се изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега. 2. С промяната в чл.40, ал. 4а се променя размера на осигурителната вноска за лицата по чл. 40,ал. 3. Това са лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет - лицата до 18-годишна възраст и след нея, ако учат редовно - до завършване на средно образование; студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка; чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение; получаващите месечни социални помощи и целеви помощи за отопление; настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове; задържаните под стража или лишените от свобода; лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище; родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които по

Брой: 15/8.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73558 лв
1 GBP = 2.17622 лв