Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ДДС за доставки от трета страна, въведени в ЕС от територията на държава членка.автор: Лиляна Панева

    Прилагането на общата система за функциониране на ДДС на територията на европейската общност увеличи случаите, при които български данъчно задължени лица въвеждат стоки, доставяни им от трети страни, през територията на държава членка, различна от България. В зависимост от данъчния статут на участниците в сделките в държавата членка, на територията на която се въвежда стоката, данъчното облагане и документиране на доставките е различно, съобразно това кой от тях се явява вносител на доставката й, и от това какво е нейното следващо предназначение и движение. За някои от оформящите се комбинации от фактологични обстоятелства законосъобразното данъчно третиране на доставките не е изрично регламентирано в действащото законадетелство по ДДС, което затруднява данъчно задължените лица. Пример за такава комбинация е следният реален практически казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма получава доставка на стока от установена в САЩ фирма, която има регистрация по ЗДДС в Холандия. Стоката пристига във Франция и при въвеждането й на територията на ЕС се оформя митнически от превозвача ( българска фирма) като се обмитява от името на българската фирма- получател на доставката й, и за нея се заплаща мито. Митническата декларация е на името на фирмата, т.е. тя присъства в нея в качеството на вносител, а като изпращач на стоката в декларацията е посочена китайска фирма. Как при тези обстоятелства се квалифицира придобиването на стоката от страна на българската фирма? Следва ли тя да си самоначислява за нея ДДС и следва ли получената стока да се декларира по Интрастат? 1. Общи нормативни разпоредби при въвеждане на стоки от трети страни или територии на територията на ЕС При посочените обстоятелства регистрирано по ЗДДС българско данъчно задължено лице придобива стока, доставена му от трета страна през територията на друга държава членка на ЕС. По принцип при въвеждането на стока на територията на държава членка от територията на трета страна са възможни следните хипотези: - доставката на стоката е оформена под митнически режим "внос; - доставката е оформена под режим "вътрешен транзит" (известен като "митнически режим 42"); или - при въвеждането на стоката на територията на държавата членка доставката й е оформена митнически под някой от режимите, посочени в чл. 16, ал. 5 от ЗДДС , т.е. стоките са временно складирани или са поставени в свободна зона или свободен склад, или са поставени под митнически режими - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове или външен транзит. В такива случаи вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията, на която са въведени. 2. Приложими варианти за облагане в зависимост от следващото движение на стоката Когато българско данъчно задължено лице въвежда на територията на ЕС стока, доставяна от трета страна или територия, чрез територията на държава членка, различна от България, изборът на прилаганата от него хипотеза (а съответно и митническото оформяне и данъчното третиране на стоката) зависи от това какво е нейното следващо движение. При това са възможни следните варианти: - при въвеждането на територията на държавата членка стоката е оформена митнически под режим "внос" и ще се използва за целите на икономическата дейност на лицето на тази територия. В този случай дължимите мита и данъци за вноса се заплащат в тази държава. Те подлежат на възстановяване там само, ако вносителят й е регистриран за целите на облагането в нея и за доставките му са налице съответните изисквания, определени в нейното данъчно законодателство. Данъкът, заплатен при внос там от лице, установено и регистрирано по ДДС в държава членка, различна от държавата членка на вноса, не подлежи на възстановяване по реда на Наредбата за възстановяване на данъка.

Брой: 12/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв