Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ОТРАЗЯВАНЕ НА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НАП. автор: Аспасия Петкова

    В чл. 6 от Кодекса за социално осигуряване е създадена нова ал. 15, съгласно която максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумирано отчитане на работното време. Тази разпоредба допуска осигурителният доход за определени месеци от периода на сумираното изчисляване на работното време да бъде по-висок от максималния месечен осигурителен доход от 2600 лв., когато отработените дни през календарния месец от осигурените лица са повече от работните дни за същия месец. Пример : При сумирано изчисляване на работното време за период от два месеца, работник по график се трудид 25 дни през месец януари и получава възнаграждение в размер на 3200 лв., а през месец февруари за 16 отработени дни по график получава възнаграждение в размер на 1800 лв. Възнаграждението на лицето за двата отработени месеца е 5000 лв. Максималният осигурителен доход за двата месеца, за които е установено сумирано изчисляване на работното време е равен на сбора от максималните осигурителни доходи за месец януари и за месец февруари, т.е. 2600 х 2 = 5200 лв. Независимо, че възнаграждението за месец януари надхвърля 2600 лв. - максималния осигурителен доход за месец януари, осигурителни вноски се дължат върху сбора от възнагражденията за двата месеца - 5200 лв.

Брой: 5/3.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв