Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ВАУЧЕРИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО. СЧЕТОВОДНИ, ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

    В практиката на предприятията най-широко приложение имат ваучерите за храна, но освен тях предприятията с финансови възможности предоставят на работниците и служителите си и други видове ваучери, които имат специфични аспекти на счетоводно отчитане, данъчно третиране и изискват внасяне на осигурителни вноски. Макар и по-често срещани тези разходи, те имат своето място и значение в дейността на предприятията и трябва да се познават и правилно да се прилага нормативната уредба по третирането им. Ваучери се дават на персонала от предприятието и в следните случаи: а/за поощрение на работници и служители във връзка с извърше-ната от тях работа през определен период на годината; б/предоставяне на ваучери за покупка на подаръци във връзка с техен рожден ден или кръгла годишнина; в/на всички работници и служители във връзка с коледни, новогодишни и великденски празници. При всички тези случаи възникват въпроси относно данъчното третиране на разходите от гледна точка на предприятието и на лицата от персонала, които получават ваучерите, както и във връзка с прилагане изискванията на осигурителното законодателство. По прилагане разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ Разпоредбата на чл. 294 от Кодекса на труда дава възможност работодателят да осигурява на работниците и служителите социални придобивки от търговски и битов характер, услуги за отдих, физкултура и спорт и други социално-битови и комунални потребности. Средствата за финансиране на тези мероприятия се вземат от източници на работодателя или други източници, съгласно чл. 292 от Кодекса на труда. Начинът на ползването им се определя, съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда, от Общото събрание на работниците и служителите. В ЗКПО има подробна уредба относно ваучерите за храна, но няма специално третиране на другите видове разходи, за които се предоставят ваучери. Данъчното третиране и облагане на този вид разходи трябва да се осъществява на база анализа на общите разпоредби на закона, като се анализират критериите за определяне на разходите като социални, предоставени във валута или в пари. За определяне на "социалните разходи, предоставяни във валута" се ползва формулировката, дадена в § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО.

Брой: 4/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв