Вестник Актив
  • Тема на броя:
    КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ ТОТАЛНА ЩЕТА НА АКТИВ, ПРЕДОСТАВЕН ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

    При сключване на договор за финансов лизинг условията на застрахователния договор определят, че при настъпване на тотална щета за актива, предмет на договора, застрахователното обезщетение ще се получи от лизингодателя, докато той все още е собственик на актива и при положение, че лизингополучателят не е изплатил напълно сумата по договора и не му е прехвърлена собствеността. В подобни случаи на тотална щета (кражба, бракуване поради пожар или пътно-транспортно произшествие по вина на лизингополучателя), дружеството-лизингодател, като собственик на актива до неговото изплащане и прехвърляне на собствеността върху него на лизингополучателя, получава застрахователното обезщетение. От сумата на обезщетението се приспадат: остатъчната главница, неизплатена по договора за финансов лизинг, данъчния кредит за възстановяване, след което разликата се превежда на лизингополучателя. 3а удържаната сума лизингодателят издава протокол за възстановяване на ДДС на бюджета, включва го в дневника за продажбите и възстановява данъка на бюджета. Тази фактическа обстановка е често явление, тъй като тоталната щета на активи, особено превозни средства, е ежедневие (кражби, пътно-транспортни произшествия и пр.). Във връзка е тази обстановка възниква въпросът: кой трябва да извърши корекция на ползвания данъчен кредит-лизингодателят или лизингополучателят? В счетоводната нормативна уредба е ясно разграничено, че договорите за лизинг са два вида: финансов и експлоатационен. Данъчното законодателство на ЗДДС има други понятия: договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост, и договор за лизинг, в който само е уговорена опция за прехвърляне на правото на собственост. Ношатт*вно това е третирано в чл. 6, ал. 2, т. З от ЗДДС. При това, правото на собственост, според опцията, се придобива след изтичане срока на договора за лизинг, с извършване на допълнително заплащане, различно от вноските, съгласно чл. 12, ал. 5 от ППЗДДС. Възможно е да се откаже ползването на право по опцията.

Брой: 22/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв