Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Право на данъчен кредит при закупуване на ДМА. автор: Лиляна Панева

    Казус: При ревизия на ООД, икономическата дейност на което е хотелиерство, осъществявано в гр.Варна, е установено, че през май 2009 г. то е закупило апартамент (мезонет) в София, който е заведен като негов ДМА. Дружеството е приспаднало ДДС за покупката му, но не е декларирало апартамента пред общинските власти за целите на ЗМДТ, нито е откритило на свое име партиди за ползването на ел. енергия и вода в имота. По време на ревизията дружеството е заявило че апартаментът е закупен с цел да бъде използван за собствен офис, но не е доказало, че той се използва за професионални цели, нито че ще бъде използван за такива цели в бъдеще. Въз основа на това ревизиращите са приели, че въпросният апартамент не е предназначен за професионална дейност на дружеството, поради което то не е имало право за приспадане на данъчен кредит за придобиването му. В издадения ревизионен акт те определят задължение за възстановяване на ползвания данъчен кредит със задна дата. І. Съдебни действия във връзка с акта Ревизионният акт е обжалван пред директора на ОУИ гр.Варна. Той е потвърдил неговата законосъобразност и жалбата срещу акта е отнесена към варненския Административен съд. В жалбата си дружеството твърди че имотът, обект на въпросното производство, е предназначен за професионална дейност, тъй като възнамерява да го ползва за срещи при преговорите си с туроператори. В хода на главното производство пред съдебната инстанция е представена и данъчна декларация (подадена след ревизията), в която е посочено, че апартаментът се използва като офис. На съда е представено писмо от Столична община, в което се уточнява, че тя не разполага с никакви данни за внесено искане за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на въпросния апартамент. В хода на производството по делото варненският Административен съд преценява, че не е в състояние сам да извърши надлежно тълкуване на данъчните разпоредби по ЗДДС във връзка с правото на данъчен кредит на дружеството при посочените обстоятелства, което да съответства на духа и тълкуването на Директива 2006/112/ЕО.

Брой: 20/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв