Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Право на данъчен кредит за леки автомобили, ползвани за различни дейности .автор: Лиляна Панева

    Регистрирано по ЗДДС дружество извършва различни видове дейности, една от които е предоставянето на леки автомобили под наем. На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 в връзка с чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС до края на 2012 г. дружеството е ползвало данъчен кредит само за доставките, свързани с придобиването и ползването на автомобилите, които са отдавани под наем. Приходите на дружеството от доставките на наемни услуги за 2012 г. представляват повече от 50 на сто от приходите от цялата му дейност. През м.02.2013 г. то закупува лек автомобил, който ще ползва и за други дейности, освен за краткосрочно отдаване под наем. Ще има ли дружеството да ползва данъчен кредит за придобиването на новия лек автомобил по силата на новата т. 5 на чл. 70, ал. 2 от закона, и, ако "да", в кой данъчен период може да бъде ползвано това право? Тъй като приходите от дейността за отдаване под наем винаги са представлявали основна част от неговите приходи (над 50 на сто от общите му приходи), как се тълкува прилагането на новия ограничителен режим към леките му автомобили, придобити преди 2013 г., за които не е ползван данъчен кредит? Отговаря: Лиляна Панева - данъчен консултант В случая дружеството използва леки автомобили за осъществяването на различни дейности, една от които е отдаването им под наем. На основание чл. 70, ал. 2 във връзка с чл.70, ал.1, т. 4 и 5 от ЗДДС до 31.12.2012 г. то е имало право да ползва данъчен кредит само за автомобилите, ползвани за отдаване под наем. В хипотезата на новата т. 5 на чл. 70, ал. 2 от закона след 01.01.2013 г. за него възниква възможност да ползва кредит и за автомобилите, ползвани и за други дейности. Условие за това в случая е отдаването на автомобили под наем да е негова основна дейност. В такъв случай правото на данъчен кредит за автомобилите възниква от началото на месеца, следващ този, за който е изпълнено изискването стойността на доставките му от тази дейност да представлява повече от 50 на сто от общата стойност на извършените от него доставки през последните 12 месеца преди текущия. В този смисъл за горивата, смазочните материали и другите доставки, свързани с експлоатацията и поддръжката на леките автомобили, ползвани от дружеството, възниква право на данъчен кредит още за данъчния период, следващ месеца, в който условието за основна дейност е изпълнено. Внимание: Условие за ползването на данъчен кредит в даден месец за леки автомобили, които се ползват както за дейностите по чл. 70, ал. 2, т.1-4 от ЗДДС, така и за други дейности е изискването за обема на основната дейност за съответния месец да бъде изпълнено.

Брой: 15/8.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв