Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ - СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.автор: проф.Костадин Иванов

    Законът за данък върху застрахователните премии е в сила от 1 януари 2011 г. /ДВ,бр.86 от 02.11.2010 г./ С това в данъчната система се въведе нов данък,който се прилага две години. По своята съшност,роля и функции данъкът върху застрахователните премии е косвен данък,каквито са ДДС,митата и акцизите.Това произтича от начина на облагане,от състава и обхвата на данъчно задължените лица и на облагаемите и необлагаеми застрахователни договори, а също данъчно събитие, данъчна основа, данъчна ставка.и изискуемост на данъка Действителен платец на този косвен данък са потребителите на застрахователни услуги,които са носители и на другите косвени данъци - ДДС,акцизи и мита. Известно е,че съгласно чл.47 от ЗДДС освободена от облагане доставка е извършването на застрахователни услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от застрахователи и презастрахователи,застрахователни брокери и застрахователни агенти.Видно е,че застрахователните услуги не се облагат с основния косвен данък - ДДС,но се облагат с новя самостоятелен косвен данък, регламентиран в отделен данъчен закон. Възниква въпросът как новият данък върху застрахователните преми се отразява върху застрахователния пазар,върху предлагането и търсенето на застрахователни услуги и най-вече върху ползователите на тези услуги. За да се отговори на този въпрос трябва да се знае и има утвърденият начин на облагане на застрахователните прамии,а именно: състав и обхват на данъчно задължени лица данъчната основа,данъчната ставка, облагаеми и освободени от облагане застрахователни услуги и застрахователни договори,промени в облагането при връщане на застрахователни премии, сроковете за внасяне и връщане на данъка т.е.трябва да се знае нормативната регламентация на това ново данъчно плащане. Ето защо ще посочим и коментираме елементите,компонентите, съставни части и начина на определяне на данъка върху застрахователните премии.

Брой: 13/7.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв