Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Ред за облагане на пакет от услуги от туроператор с включени в него лични услуги. автор: Лиляна Панева

    Регистриран по ЗДДС туроператор продава на пътуващи лица пакет от услуги, в който е включено настаняване в хотел, закупено от хотелиер, в съчетание с хранене в ресторант, който е собственост или е нает от туроператора за целта. Цената на пакета е определена общо. Как се облага неговата доставка към пътуващи лица и към друг туроператор? Отговаря: Лиляна Панева - данъчен консултант Съгласно промените в разпоредбите на чл.136, ал.1 от ЗДДС за доставките си към други туроператори режимът за облагане на обща туристическа услуга (ОТУ) не се прилага. Този режим не е приложим и за доставките на извършените от него услуги, включени в предназначените за пътуващите лица пакети от доставки, независимо от това че цената на пакета е определена общо. Основанията за това са следните: 1. Ред за облагане на доставките към пътуващите лица Една от основните предпоставки за наличието на право за прилагане на специалния ред за облагане маржа на цената на стоките и услугите, предоставени от туроператорите на пътуващите лица, е те да са ги получили от други данъчно задължени лица и да ги предоставят на пътуващите лица без изменение. Когато в доставките на туристическите пакети, се включват и такива, осъществявани от туроператор с негови ресурси или действия, обект на облагане като ОТУ са само доставките на стоките и/или услугите, получени от него от третите лица, и предоставени на пътуващите без изменение. Тези, осъществени с негови средства и/или действия, се облагат отделно, като доставки, за които е приложим общият ред за облагане. Предвид специалния ред за облагане на ОТУ приложението на чл.128 от ЗДДС към тях е изключено. Следователно в случая редът за облагане на доставките, включени в пакета на туроператора, няма да е еднакъв. За услугата за настаняване, получена от хотелиера, е приложим режимът за облагане на ОТУ, а към услугата за хранене - общият ред на закона. Съгласно Решения 308/96 и 94/97 на Съда на Европейската Общност (СЕО), база за определяне размера на данъчните основи на двата вида доставки в такива случаи са: - разпределението на стойностите за отделните видове доставки на база направените разходи за тях (без тези за ДДС); или - определянето им по метода на пазарните цени.

Брой: 11/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв