Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Практически проекции на новите правила на документиране на доставките. автор:Лиляна Панева

    Общата информация относно промените в разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС, които са в сила от 01.01.2013 г., бе представена в съответните коментари на ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 94 от 2012 г.), и на новите правила на ППЗДДС (обн. бр. 20 от 28.02.2013 г). Обект на следващото изложение са практическите промени в реда за документиране на доставките, който регламентират те. 1. Държавата членка, чиито правни норми за фактуриране следва да се прилагат Днъчните законодателства по ДДС на отделните ДЧ са подчинени на общите правила на Директива 2006/112/ЕО, но между тях съществуват и известни разлики. Възможни са разлики и в техните разпоредби относно реда за издаване, съдържание и съхранение на данъчните документи, което създава неудобства и несигурност при тяхното използване за счетоводни и данъчни цели от контрагенти, установени в различни ДЧ. В тази връзка в разпоредбите на Глава единадесета от ЗДДС е създаден нов чл.111а, който определя законодателството на коя ДЧ следва да се спазва за документиране на доставките при определени обстоятелства. В съответствие с него документирането на доставките се извършва според мястото на изпълнение на доставките и установеността на лицата, които участват в тях. На основание нормите на чл. 111 а от ЗДДС и на свързаните с него нови разпоредби на ППЗДДС може да се направи заключение, че: 1.1. При фактура издавана от доставчика В общия случай фактура, издавана от доставчика, трябва е изготвена съгласно изискванията на юрисдикцията на държавата, в която е установен последният, освен при документирането на доставки, за които ДДС е изискуем от него в ДЧ, различна от тази в която е установен, но за тях е неприложим механизмът за самоначисляване. Следователно българските ДЗЛ, които извършват доставки на територията на друга държава членка на ЕС чрез постоянен обект, разположен в чуждата юрисдикция, не следва да спазват разпоредбите за фактуриране на ЗДДС. От друга страна, правилата за фактуриране на нашия ЗДДС ще бъдат приложими за чуждестранните доставчици, които извършват доставки с място на изпълнение на територията на България чрез постоянен обект в страната, или за доставки, при които дължимият ДДС у нас не е изискуем от получателя им посредством механизма за самоначисляване. Пример1: Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва доставка на услуга в полза на румънска фирма, която има обект на стопанска дейност на територията на България. Местоизпълнението на услугата се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от закона и в зависимост от това дали се осъществява в полза на обекта на румънската фирма, находящ се на наша територия, или не, то ще е съответно на територията на България или на Румъния. Независимо от това къде е местоизпълнението на тази услуга обаче, българската фирма следва да фактурира доставката си по нашето законодателство. Основание за това е обстоятелството, че в единия случай се документира доставка с местоизпълнение на теиторията на страната, а в другия- такава с местоизпълнение извън тази територия, но по силата на схемата за обратното начисляване (член от румънското законодателство, съответстващ на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС) данъкът за доставката е изискуем от получателя й.

Брой: 9/5.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв